Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus
                    
VỆ SINH NHÀ SAU XÂY DỰNG

VỆ SINH NHÀ SAU XÂY DỰNG

Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi vậy cà

Hết việc công sở mà còn phải làm việc nhà!

Loay hoay cả ngày mệt bở hơi tai mà mọi chuyện còn chưa đâu vào đấy. Xoay như chong chóng mà việc nhà còn cả đống

Sao không gọi Nhà Sạch giúp việc nhà ngay mà phải loay hoay mãi thế bạn ơi!